Nemovitostní fond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nemovitostní fond

Nemovitostní fond je fond, který investuje do nemovitostí nebo do majetkových podílů nemovitostních společností, kam může podle zákona vložit až 80% svého majetku. Dá se založit jako otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnlivým základním kapitálem.

Právní úpravu najdeme v zákoně č. 240/2013 Sb. Z vlastnictví nemovitostí plyne pro investory výhoda z faktu, že fond je může dále pronajímat a inkasovat tak příjmy z pronájmu, což přispívá spolu s růstem cen nemovitostí k zhodnocení fondu.

V ČR působí retailové fondy nemovitostí jako například Conseq realitní, ČS nemovitostní fond, ZFP realitní fond i nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů jako NOVA Real Estate nebo Generali Realitní fond. Za rok 2018 byl průměrný výnos u retailových fondů 4,5% a u fondu kvalifikovaných investorů 7,7%.

Menu Zavřít