Nákupní cena (Asked Price)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nákupní cena (Asked Price)

Cena, za kterou investor nakupuje podíly ve fondu. Je rovná součtu hodnoty podílu a nákupního (vstupního) poplatku. Pokud fondy nemají vstupní poplatek, nákupní cena je rovna prodejní ceně.

Menu Zavřít