Nezisková organizace

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nezisková organizace

Nezisková organizace je taková organizace, jejíz hlavním cílem není akumulace zisku, ale poskytování všeobecně prospěšných služeb.

Zdrojem financování neziskovky jsou především dotace a dary. Zisk není hlavním motivem její existence. Může ho však vytvářet z doplňkových aktivit. Případný zisk pak není rozdělen mezi akcionáře, ale je použitý na financování hlavního předmětu podnikání. Nejčastěji se s neziskovými organizacemi setkáváme v sociální sféře, vědě a vzdělávání.

Klíčovými aspekty neziskové organizace jsou zodpovědnost, důvěryhodnost, upřímnost a poctivost pro každého, kdo do organizace investoval svůj čas, peníze a důvěru.

Menu Zavřít