Nedokumentární platby

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nedokumentární platby

Bezhotovostní převody peněžních prostředků z příkazu bankovních klientů, popř. z příkazu příležitostných klientů ve prospěch klientů cizích bank, bezhotovostní převody peněžních prostředků z příkazu klientů cizích bank ve prospěch účtu klienta, popř. ve prospěch příležitostných klientů určených k výplatě hotovosti.

Menu Zavřít