n.a.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
n.a.

N/A nebo také n/a je anglická zkratka označující „not aplicable“, „not available“ nebo „no answer“, což v překladu znamená neaplikovatelné, nedostupné nebo bez odpovědi.

Nejčastěji se s touto zkratknou můžeme setkat v datových tabulkách, kde se n/a použije pro případ, kdy pro měření apod. nejsou dostupná data.

Poprvé byla tato zkratka pravděpodobně použita ve 20. letech 19. století v návodu na vyplnění dotazníku veřejného mínění.

Menu Zavřít