Nucené vyrovnání

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nucené vyrovnání

Soudem potvrzený postup, zahájený na základě návrhu úpadce, jímž se jeho úpadek řeší jiným způsobem než zpeněžením konkursní podstaty. Nucené vyrovnání se provádí v rámci konkursního řízení, jehož některé fáze nahrazuje. Aby soud potvrdil nucené vyrovnání, musí pro tento návrh hlasovat kvalifikovaná většina konkursních věřitelů přítomných na jednání.

Menu Zavřít