Slovník obchodních pojmů - A

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Accumulation

Akumulace je první fáze býčího trhu, předpokládá se, že během ní vstupují do…

Active market

Trh, který je charakterizován velkým objemem obchodů a velkou likviditou. Čím…

Adaptive filter

Vyrovnané nebo odhadnuté ceny s trvalým aktualizovaným zatížením posledních cen.

Administrátor

Administrátor je fyzická nebo právnická osoba, která zodpovídá za platby…

Admiral Markets

Admiral Markets je mezinárodní brokerská společnost založená v roce 2001 se…

Advance

Zvýšení ceny; opak poklesu.

Advance-decline line

Každodenní počet klesajících emisí je odečítán z počtu stoupajících emisí.…

Adverse excursion

Ztráta přisouditelná k pohybu ceny proti pozici v daném obchodě.

Affiliate

Affiliate je typ provizního marketingu, kdy firma odměňuje affiliate partnery…

Akcie

Akcie je cenný papír dokládající vlastnictví podílu v akciové společnosti.…

Akcionář

Majitel akcie nebo více akcií, který se v závislosti na objemu vlastněných…

Akciová společnost

Akciová společnost je organizace patřící mezi kapitálové společnosti, kterou…

Akciové trhy

Akciové trhy představují burzy, na kterých probíhá nákup, prodej a vystavování…

Akciový derivát (equity derivate)

Finanční nástroj, který se skládá alespoň z jednoho podkladového akciového…

Akciový dluhopis

Cenný papír s poměrně velkým nominálním úrokem. Emitent má při splatnosti právo…

Akciový fond

Investuje minimálně 66 % aktiv do akcií.

Akciový forward (equity forward)

Kontrakt (viz.forward) na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k…

Akciový futures (equity futures)

Kontrakt (viz.futures) na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k…

Akciový swap (equity swap)

Kontrakt (viz.swap) na výměnu pevných částek hotovosti za akciové nástroje …

Akontace

Akontace je první mimořádná splátka nebo záloha obecně. Říká se jí také down…

Aktiva

Aktiva jsou zdroje s určitou ekonomickou hodnotou, která jednotlivci, korporace…

Akumulovat

Akumulovat znamená budovat kapitál například postupnými příspěvky, třeba na…

Akvizice

Akvizice je převzetí fungujícího podniku nebo jeho části. Motivem bývá převzetí…

Alert

Alert je upozornění, které nám zašle náš obchodní software, pokud cena dosáhne…

Alfa koeficient

Koeficient, který měří rozsah, ve kterém cenný papír překračuje nebo naopak…

Alikvotní úrokový výnos

Cena části dalšího kuponu, který naběhl od výplaty předchozího kuponu až do…

Alokace

Alokace se běžně používá v souvislosti s kapitálem nebo aktivy. Může se jednat…

Alokace aktiv (Asset Allocation)

Investiční praxe, při níž jsou prostředky rozdělovány mezi různé trhy k…

Amazon

Amazon je největší internetový obchod na světě a přední poskytovatel cloudových…

Americká opce (american option)

OTC nebo burzovní opce s právem kupujícího na vypořádání (výměnu, dodání) obou…

AMEX

AMEX je staré pojmenování pro americkou burzu cenných papírů situovanou v New…

Anuita

Anuita představuje fixní tok plateb skládajících se z úroku a úmoru. Může jít o…

Anuitní splácení

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient po celou dobu trvání závazku…

AOS

AOS je zkratka pro automatický obchodní systém. Ten se skládá z instrukcí,…

Appreciation

Apreciace je zhodnocení měny. Pojem apreciace se používá v režimu plovoucího…

Apreciace

Apreciace je zhodnocení měny. Pojem apreciace se používá v režimu plovoucího…

Arbitr

Arbitr je osoba, skupina osob nebo instituce, která rozhoduje v nějakém…

Arbitráž

Arbitráž je simultánní nákup a prodej aktiva s cílem vytvoření zisku plynoucího…

Arbitrážní obchod

Koupě měny nebo komodity na jednom trhu a jejich současný prodej na jiném trhu…

Arms Index

Technicko analytický indikátor, který se nazývá též TRIN. Vysvětlení, jak Arms…

Around

Dealerský žargon používaný v kotacích, když se forward premium/discount ocitne…

Ascending bottoms

Obrazec technické analýzy, ve kterém je každá následující nízká cena vyšší než…

Ascending tops

Formace technické analýzy, ve které jsou každé následné vysoké ceny vyšší než…

Ask

Ask cena je cena, kterou je ochoten přijmout prodejce. S ní úzce souvisí tzv.…

Ask Rate

Sazba, při které je finanční instrument nabízen k prodeji (ve spreadu/ask)

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Sdružení právnických osob. Hlavním cílem je přispět k vytvoření kapitálového…

Asset management

Asset management neboli investiční management představuje systematickou správu…

At best

Instrukce makléřovi pro získání nejlepší ceny, kterou může obdržet právě v té…

At market order

Koupit nebo prodat za okamžitou tržní cenu.

At the bell

Ihned po otevření nebo ihned před uzavřením obchodní seance.

At the close

Tržní nebo limitní objednávka provedená před koncem obchodní seance.

At the opening order

Objednávka ke koupi nebo prodeji příslušných cenných papírů ve chvíli, kdy…

At-the-money

Opce, jejíž stanovená cena je nejblíže nebo shodná s cenou základního cenného…

ATM

ATM (at the money) označuje situaci, kdy je strike cena opce (put nebo call)…

ATR

ATR (average true range) je indikátor technické analýzy měřící tržní volatilitu…

Auditor

Auditor je osoba nebo firma, která byla určená provést audit společnosti. K…

Aukce

Aukce je prodejní proces, kde potenciální kupující zadávají cenové nabídky,…

Automatické reinvestování výnosů

Velkou výhodou podílových fondů je jejich schopnost reinvestovat dividendy a…

Automatizovaný obchodní systém

Způsob obchodování na BCPP založený na elektronickém zpracování neadresných…

Autotrader

Autotrader neboli Autotrading je způsob tradingu založený na nákupních a…

AÚV

Cena části dalšího kuponu, který naběhl od výplaty předchozího kuponu až do…

Average directional movement index (ADX)

Měření intenzity tržního trendu - vyvinuté J.W.Wilderem. Pokud je ADX hodnota…

Average down

Strategie, kdy obchodník drží cenný papír koupený za vysokou cenu a přikupuje…

Average true range

Pohyblivý průměr vlastního cenového rozmezí. Rozdíl mezi nejvyššími a…

Average up

Přikupování stejných akcií za vyšší cenu. V těchto akciích již obchodník drží…

Ážio

Ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho trží cenou, pokud…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít