Asset management

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Asset management

Asset management neboli investiční management představuje systematickou správu hmotných i nehmotných aktiv finanční institucí, obvykle investiční bankou. Mezi její zákazníky patří nejčastěji lidé s velkým majetkem, vlády nebo korporace. Tyto služby obvykle nejsou dostupné běžnému investorovi.

Tento termín se však může použít i pro kohokoliv, kdo spravuje investice ostatních. Ať už jde osobu nebo firmu. Od roku 2014 platí v tomto odvětví mezinárodní standard ISO 55000.

Cílem investičního managementu je dosáhnout finančních cílů investora. Výsledky správcovských firem však závisejí na chování trhu. Klienti mohou být během horších časů netrpěliví a nemusí jím stačit ani relativně nadprůměrné výsledky: například když trh klesne o 4%, ale jejich portfolio jen o 2. Proto je důležité posuzovat daného správce v kontextu celkového vývoje trhu.

Menu Zavřít