Auditor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Auditor

Auditor je osoba nebo firma, která byla určená provést audit společnosti. K vykonávání této profese je nutné disponovat kvalifikací určenou regulačním orgánem, v ČR je to Komora auditorů České republiky.

Rozlišujeme auditora externího a interního. Externí auditor jako subjekt kontroluje, jestli účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz účetnictví společnosti. Výsledk auditu je výrok auditora, který může být bez výhrat, s výhradou nebo záporný.

Interní auditor naopak pracuje pro společnost, kterou audituje, ale je do jisté míry nezávislý. Cílem je ověřit fungování kontrolních systémů firmy a zlepšit tak efektivitu risk managementu a zdokonalit procesy ve firmě.

Menu Zavřít