Arbitr

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Arbitr

Arbitr je osoba, skupina osob nebo instituce, která rozhoduje v nějakém konkrétním sporu a kterou si zúčastněné strany samy vybraly. Arbitr rozhoduje v arbitrážích, tj. rozhodčích řízeních, v kterých nerozhoduje soud.

Nejčastěji se s arbitrem setkáme v mezinárodních obchodních sporech nebo při ochraně spotřebitele, kde vystupuje finanční arbitr. Podnět na rozhodnutí sporu podává jedna ze zúčastněných stran k rozhodčímu soudu nebo konkrétnímu arbitrovi.

Na základě předložených důkazu arbitr rozhodne a tento výsledek musí strany na základě Newyorské úmluvy respektovat

Menu Zavřít