Akciový derivát (equity derivate)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Akciový derivát (equity derivate)

Finanční nástroj, který se skládá alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů. Nikoliv z podkladového komoditního nástroje, jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Akciové deriváty se člení na akciové forwardy, akciové futures, akciové swapy a akciové opce.

Menu Zavřít