Alokace aktiv (Asset Allocation)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Alokace aktiv (Asset Allocation)

Investiční praxe, při níž jsou prostředky rozdělovány mezi různé trhy k dosažení diversifikace a pro účely risk managementu anebo pro účely dosažení očekávaných výnosů shodujících se s investorskými cíli.

Menu Zavřít