Slovník obchodních pojmů - Z

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Zainvestovaný stavební pozemek

Stavební pozemek, k jehož hranici je vedena zpevněná přístupová cesta, přípojka…

Zajištěný fond

(také garantovaný fond) fond, který zajišťuje určitý minimální výnos nebo…

Zajišťování (hedging)

Vytváření Uzavřených pozic, tj. uzavírání úrokových, akciových, komoditních a…

Základní jmění

Označuje pevné číslo, vyjadřující souhrn peněžních a nepeněžních vkladů všech…

Zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty akcie, které jsou zapsané v evidenci (elektronická…

Zaknihované cenné papíry

Cenné papíry, které se zaznamenávají v elektronické podobě centrálního datového…

Zákon o cenných papírech

Zákon č. 591/ 1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanecké akcie

Emise podnikových akcií pro vlastní zaměstnance (podle stanov společnosti mohou…

Záruka (guarantee)

Finanční nástroj u něhož jeden partner zaplatí druhému partnerovi jeho ztrátu z…

Zástavce

Zástavce je osoba, fyzická nebo právnická, která zaštiťuje splacení svého dluhu…

Zástavní právo

Zástavní právo je jeden z prostředků věřitele, jak se zajistit pro případ, že…

Zatímní list (provisional security)

Podle zákona č. 513/1991 Sb.(obchodní zákoník) pokud upisovatel nesplatil celý…

Závazek (liability)

Částka dlužná mezi dvěma partnery z pohledu dlužníka.

Zemní plyn

Zemní plyn je přirozeně se vyskytující směs plynných uhlovodíků, která se…

Zero uptick

Cena, která je stejná jako předchozí transakční cena, ale je větší než…

Zisk na akcii

viz. earning per share

Životní minimum

Životní minimum je společensky uznaná minimální hranice peněžních příjmů…

Zjištěné pohledávky

Pohledávky, které byly uznány správcem a nebyly popřeny žádným z konkurzních…

Zjištění konkursní podstaty

Vypracování soupisu majetku (podstaty) správcem konkursní podstaty na základě…

Zlato

Zlato je nejpopulárnější investiční kov. Motivem investice do zlata bývá…

Zlatý grál

Zlatý grál je chybné označení pro svatý grál, což u obchodníků představuje…

Zpeněžení konkursní podstaty

Prodej věcí v dražbě a mimo dražbu, který provádí správce konkursní podstaty, a…

Zrušení konkursu

Rozhodnutí soudu o ukončení konkursního řízení. V usnesení o zrušení konkursu…

Zvláštní přezkumné jednání

Jednání nařízené soudem, jehož předmětem je přezkoumání pohledávek přihlášených…

Zvláštní správce konkursní podstaty

Fyzická osoba zapsaná v seznamu správců vedeném u krajského soudu, kterou soud…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít