Zatímní list (provisional security)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Zatímní list (provisional security)

Podle zákona č. 513/1991 Sb.(obchodní zákoník) pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem do obchodního rejstříku (nesplacená akcie), vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

Menu Zavřít