Zástavní právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Zástavní právo

Zástavní právo je jeden z prostředků věřitele, jak se zajistit pro případ, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům. Zástavou může být každá věc, se kterou se dá obchodovat, tedy cenný papír, pohledávka nebo nemovitost.

Zástavní právo vzniká uzavřením zástavní smlouvy, ve které si dlužník a věřitel určí, co je zástavou, jaký dluh zajišťuje a do jaké výšky jistiny se zajištění poskytuje.

Nejčastěji se se zástavním právem setkáme při nákupu nemovitosti, který je financován hypotečním úvěrem. Poskytovatel úvěru se tak pojistí pro případ, že dlužník nebude schopen hradit splátky. Zástavní právo se registruje v katastru nemovitostí. Zastavenou nemovitostí může být kupovaná nemovitost, již vlastněná nemovitost nebo nemovitost třetí osoby. Zástavní právo zaniká splacením dluhu.

Menu Zavřít