Hypotéční úvěr

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Hypotéční úvěr

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Poskytuje se na nákup nemovitosti a který je nemovitostí rovněž zajištěn. Nemusí jít o stejnou nemovitost, která je kupována. Peníze z poskytnutého úvěru se mohou použít i na jiný účel, v takovém případě se jedná o tzv. americkou hypotéku. Při uzavření hypoteční smlouvy se sjedná obvykle mnohaletý splátkový kalendář sestávající se z jistiny a úroků, které bývají zpravidla o mnoho nižší než u například spotřebitelských úvěrů.

Minimální výše hypotéky je stanovena na 200 000 Kč, horní hranice není. Ze zákona je stanovená výše poskytnuté částky 70 % z ceny zastavené nemovitosti, může však být i 100%, podle banky. V případě neprokazování příjmů je výše poskytnuté částky 50-60 % ceny zastavené nemovitosti.

Úroková míra může být fixní – na 1, 2, 3, 5 let nebo i celé období splácení – nebo variabilní, která se řídí některou z mezibankovních sazeb, nejčastěji sazbou PRIBOR.

Hypotéka může být refinancována novým úvěrem u jiné banky například z důvodu výhodnější úrokové sazby, změny výše splátek nebo doby splácení.

Splácení může být progresivníanuitní nebo degresivní.

Menu Zavřít