Zjištění konkursní podstaty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Zjištění konkursní podstaty

Vypracování soupisu majetku (podstaty) správcem konkursní podstaty na základě seznamu předaného úpadcem.

Menu Zavřít