Slovník obchodních pojmů - štítek: technická analýza

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Accumulation

Akumulace je první fáze býčího trhu, předpokládá se, že během ní vstupují do…

ATR

ATR (average true range) je indikátor technické analýzy měřící tržní volatilitu…

Bar charts

Bar charts neboli čárkové grafy jsou kromě čárového a svíčkového grafu jeden z…

Bollinger bands

Bollinger bands je nástroj technické analýzy charakteristický pásmem tvořeným…

Breakout

Breakout je pohyb ceny cenného papíru, kdy dojde k proražení cenové hladiny,…

Candlestick chart

Candlestick chart neboli svíčkový graf je kromě čárového a čárkového grafu…

Channel

Channel v technické analýze znamená cenový kanál mezi supportem a resistencí,…

Charting

Charting je využívání cenových grafů pro odhad budoucích pohybů ceny akcie nebo…

Chop

Tržní chop je situace, kdy se trhy hýbou do strany bez jasného směrového…

Confirmation

Confirmation neboli potvrzení je situace, kdy nám další indikátor doloží trend…

Congestion

Congestion nebo také kanál je situace, kdy se trh pohybuje do strany, obvykle…

Consolidation

Consolidation je v technické analýze výraz pro cenu cenných papírů, která se…

Crossover

Crossover je bod v grafu, kde se protne cena a indikátor. Používá se v…

Cycle

Cycle je široký pojem, který označuje trend nebo pattern, který se opakuje.…

Derivát

Derivát je cenné papír s hodnotou, která je odvozena od podkladového aktiva…

Derivatives

Derivatives neboli deriváty jsou cenné papíry s hodnotou, která je odvozena od…

Deriváty

Deriváty jsou cenné papíry s hodnotou, která je odvozena od podkladového aktiva…

Divergence

Divergence je jev, při kterém se cena a indikátor pohybují v opačném směru.…

Emitent

Emitent je obvykle právnická osoba, která vydává a prodává cenné papíry. Může…

Exit

Exit neboli výstup z pozice je typ tržního příkazu, kterým obchodník zruší daný…

Fibonacci

Fibonacci nebo také fibo, fibonacciho návraty jsou cenové hladiny, které…

Filter

Filter je set kritérií, která mají pomoci investorovi zestručnit a zjednodušit…

Flag

Flag neboli vlajka je pattern technické analýzy, který svým tvarem připomíná…

Fluktuace

Fluktuace neboli volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného…

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza se snaží zjistit vnitřní hodnotu cenného papíru tím, že…

Gap

Gap je mezera v ceně cenného papíru, která nastane po prudkém pohybu a uvnitř…

Head and shoulders

Head and shoulders je pattern na grafu, který připomíná hlavu a ramena. Má 3…

Highs

Highs jsou termín používající se v souvislosti s 52týdenními high a low…

Investor

Investor je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (firma, podílový fond),…

Klouzavý průměr

Klouzavý průměř je široce využívaný indikátor technické analýzy, který nám…

Komodity

Komodita je zboží, které se používá v obchodním styku a je vzájemně zaměnitelné…

Low

Low je nejnižší cena, které cenný papír dosáhl v libovolném časovém intervalu.…

Lows

Lows jsou termín používající se v souvislosti s 52týdenními high a low…

MACD

MACD je zkratka pro Moving Average Convergence Divergence, jedná se o trendový…

mfi

MFI znamená money flow index, čili index toku peněz. Jedná se oscilátor, který…

Momentum

Momentum je míra zrychlení ceny nebo volume cenného papíru. Jde tedy o rychlost…

Moving average

Moving average neboli klouzavý průměř je široce využívaný indikátor technické…

Narrow

Narrow nebo také thin market (hubený trh) je výraz pro trhy, které mají malý…

Noise

Noise neboli šum je infromace nebo aktivita, která zkresluje hlavní trendy. V…

Optimization

Optimization neboli optimalizace je proces, při kterém obchodník upravuje…

Oscilator

Oscilátor je základní nástroj technické analýzy. Obvykle se nachází pod grafem…

Patterns

Patterns jsou určité rozpoznatelné svíčkové formace vytvořené pohybem ceny na…

Pivot Points

Pivot points (high/low – PPH/PPL) jsou body, kde očekáváme otočení ceny. Jsou…

Podkladové aktivum

Podkladové aktivum (underlying asset) je finanční instrument, na kterém jsou…

Position

Position neboli pozice je množství cenných papírů, komodity nebo měny, které…

Psychologie obchodování

Psychologie obchodování je důležitá součást obchodování na burze a něco, s čím…

Pyramid

Pyramid má mnoho významů. Může jít o navyšování velikosti pozice na burze, o…

Range

Range je rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími cenami cenného papíru v určitém…

Rectangle

Rectangle neboli obdelník je specifický útvar, který můžeme nalézt na cenovém…

Research

Research nebo analýza je široký termín zahrnující mnoho různých aspektů v…

Resistence

Resistence nebo hladina resistence je cenová úroveň, kde se zastaví růst ceny…

Sentiment

Sentiment představuje celkovou náladu investorů u jednotlivého cenného papíru…

Setup

Setup je určitá formace nebo jinak charakterizovaná tržní situace, na kterou…

Sierra Chart

Sierra Chart je obchodní platforma, která se vyznačuje především možností…

Spekulace

Spekulace znamená riskantní finanční transakci, která slibuje velký výnos.…

Spekulace (speculation)

Spekulace znamená riskantní finanční transakci, která slibuje velký výnos.…

Spike

Spike je relativně velký krátkodobý pohyb ceny nahoru nebo dolu. Obvykle se…

Stochastic

Stochactic je oscilátor založený na momentu porovnávající zavírací cenu cenného…

Stops

Stop příkazy jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů obchodníka pro ochranu…

Support Levels (Hladiny podpory)

Support nebo support level (hladina supportu) je v obchodování cenová hladina,…

Swing

Swing je fluktuace ceny aktiva, dluhu nebo stavu účtu. Tímto termínem se…

Swings

Swingy jsou fluktuace ceny aktiva, dluhu nebo stavu účtu. Tímto termínem se…

Technická analýza

Technická analýza je způsob hledání obchodních příležitostí založený na čtení…

Thinkorswim

Thinkorswim je elektronická obchodní platforma, kterou poskytuje TD Ameritrade …

Trend

Trend je obecné směřování trhu nebo ceny cenného papíru. V technické analýze…

Volatilita

Volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného papíru nebo…

Volatility

Volatilita je statistické měření rozptylu návratovosti cenného papíru nebo…

Volume

Volume je počet akcií nebo kontraktů, které se na trhu zobchodovaly v určitém…

Wedge

Wedge neboli klín je obrazec technické analýzy, ve kterém se nám sbíhají…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít