Slovník obchodních pojmů - O

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Oanda

Oanda je kanadská společnost poskytující finanční služby pro retailové i…

Obchodní bilance (Balance of Trade)

Hodnota vývozů ze země minus její dovozy.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík (seznam), ve kterém najdeme zákonem…

Obecně přijímané účetní zásady USA (US generally accepted accounting principles, USGAAP)

Účetní zásady USA. Jedná se nejenom o obecná pravidla, ale také o podrobné…

Obhospodařovatel

Správce neboli obhospodařovatel je investiční společnost, jejíž základním…

Obligace (Dluhopis)

Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení…

Obligační fond

viz. dluhopisový fond

Obrat

Obrat je suma peněz, které obdrží firma za určité období. Jedná se o hrubý…

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta byla doba, která mohla dlužníkovi pomoci oddálit vyhlášení…

Odborná péče

Zásady jednání při obhospodařování majetku v podílovém fondu, uvedené v § 17a…

Oddělení věřitelé

Věřitelé, kteří mají vůči úpadci pohledávky zajištěné zástavním nebo…

Odkupní poplatek (výstupní)

Srážka účtovaná investiční společností při odkupu podílových listů od investora.

Offset

Offset znamená otevřít na trhu opačnou pozici, než je naše stávající. Pokud…

Offsetting Transaction

Obchod který slouží ke zrušení nebo vyrovnání rizika v otevřené pozici.

Offshore

Offshore je volně přeloženo "mimo/od pobřeží", což znamená místo, které se…

Offshore fond

Fond založený v tzv. daňovém ráji (například v Lucembursku)

OKEČ

OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností) je zkratka pro už…

On close

Tržní nebo limitní objednávka na uzavření pozice těsně před koncem obchodní…

On the close order

Objednávka ke koupi nebo prodeji daného množství cenných papírů v, nebo těsně…

On the opening

Objednávka ke koupi nebo prodeji příslušného cenného papíru na otevírací ceně.…

On-balance volume

Technika technické analýzy, která porovnáním objemu obchodů a ceny určuje, kdy…

On-floor order

Objednávka provedená členem burzy na jeho vlastní účet.

Online trading

Stále více populární aktivita kupování a prodávání cenných papírů přes internet.

Opce (opční termínové kontrakty)

Opce jsou finanční deriváty prodávané jejich vypisovatelem. Tento kontrakt…

Opční dluhopis

Dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie…

OPEC

OPEC (Organization of the petroleum exporting countries) znamená Organizace…

Open interest

Počet otevřených opčních nebo komoditních kontraktů. Při rostoucích cenách, je…

Open market

Trh, který je přístupný široké investiční veřejnosti.

Open Order = GTC

Pokyn, který bude realizován, jakmile trh dosáhne předem určené ceny. Znamená…

Open position

Množství otevřených pozic a obchodů. Pokud např. nakoupíme a držíme akcie, máme…

Open trades

Právě probíhající obchody, které jsou stále aktivně drženy na zákaznických…

Opening bell

Začátek obchodního dne na burze.

Opening block

První obchodní transakce daného cenného papíru po otevření trhu. Většinou je to…

Opening purchase

Transakce, kde kupci usilují o otevření nebo navýšení dlouhých pozic v určitém…

Opening range

Rozsah cen, který se vyskytuje během prvních 30 sekund až 5 minut obchodování.

Optimization

Optimization neboli optimalizace je proces, při kterém obchodník upravuje…

Order

Order neboli tržní příkaz je instrukce brokerovi, aby koupil nebo prodal určitý…

Orfee

Nabídka - Cena, za kterou chce někdo prodávat cenný papír.

Oscilator

Oscilátor je základní nástroj technické analýzy. Obvykle se nachází pod grafem…

OSMA

OSMA je zkratka pro Ochranné sdružení malých akcionářů. Jeho vznik iniciovala v…

OTC bulletin board

OTCBB je elektronický kvotační systém, který zobrazuje RT kvóty, ceny…

OTC kontrakt (over-the-counter contract, OTC contract)

Kontrakt mezi přímými účastníky trhu, tj. obchod nerealizovaný prostřednictvím…

OTC opce (OTC-traded options)

Opce se kterými se obchoduje na OTC trzích. Opakem je Burzovní opce.

OTC trh (over-the-counter market)

OTC je decentralizovaný trh, na kterém mezi sebou obchodují jednotlivci skrze…

Otevřená pozice (open position)

Stav kdy Dlouhá pozice v určitém nástroji (dluhový nástroj, komodita, akcie…

Otevřený podílový fond (OPF)

Subjekt kapitálového trhu, který je složkou investiční společnosti (IS). Cizí…

Out-of-the-money

Out of the money (OTM) neboli mimo peníze je termín popisující call opci, která…

Outperform (Market outperform)

Investiční doporučení vydáváno v případě, e se očekává, e se kurz titulu bude…

Outsourcing

Outsourcing označuje vyčlenění služeb, které někdy vykonávali vlastní…

Overbought/overs. Indicator

Nástroj technické analýzy, který udává hodnoty, kdy se cena pohne příliš daleko…

Overnight

Obchod, který zůstává otevřený do následujícího obchodního dne.

Oversold

Termín technické analýzy poukazující na akcie, jejichž cena se propadla příliš…

Overtrading

Nadměrné obchodování vedoucí často k velkým a nekontrolovatelným ztrátám…

Overweigh

Investiční doporučení overweight znamená, že ve srovnání s benchmarkem jsou…

Overweighted

Mající přemíru specifických cenných papírů oproti jiným cenným papírům. V…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít