Oddělení věřitelé

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Oddělení věřitelé

Věřitelé, kteří mají vůči úpadci pohledávky zajištěné zástavním nebo zadržovacím právem, popř. omezením převodu nemovitostí. Tito věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla přednostně uspokojena z výtěžku prodeje věci, na níž zástavní nebo zadržovací právo vázne (odděleným věřitelem může být například banka, která úpadci poskytla úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti).

Menu Zavřít