Odborná péče

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Odborná péče

Zásady jednání při obhospodařování majetku v podílovém fondu, uvedené v § 17a zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v dalších obecně závazných právních předpisech , ve statutu fondu, v etickém kodexu, komunikačním kodexu a závazných pokynech Unie investičních společností České republiky.

Menu Zavřít