Outsourcing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Outsourcing

Outsourcing označuje vyčlenění služeb, které někdy vykonávali vlastní zaměstnanci, mimo firmu s cílem snížit náklady. Často se jedná o zákaznickou podporu nebo účetní služby.

Outsourcing byl uveden do praxe v roce 1989 a stal se integrální součástí obchodních praktik 90. let, která přetrvala dodnes.

Tato strategie má příznivce i odpůrce, výhody by se daly najít v efektivní alokaci zdrojů, kdy se firma může zaměřit na svojí hlavní činnost a tím zvýšit konkurenceschopnost. Nevýhoda se projevuje ve snížení domácích pracovních míst nebo riziku ztráty důvěrných a citlivých dat.

Menu Zavřít