Obchodní rejstřík

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík (seznam), ve kterém najdeme zákonem stanovené údaje o právnických osobách. Z důvodu jednoduššího přístupu je veden v elektronické podobě. Obchodní rejstřík je veden soudem spadajícím pod Ministerstvo spravedlnosti.

Najdeme zde základní údaje: Název, forma právnické osoby, IČO přidělené rejstříkovým soudem, adresa sídla firmy, bydliště nebo místa podnikání, předmět podnikání a den vzniku a zrušení zápisu.

V obchodním rejstříku je možné vyhledávat podle názvu společnosti nebo identifikačního čísla. Každý může pořizovat kopie nebo výpisy.

Obchodní rejstřík je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je krajský soud. Jejich seznam naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Menu Zavřít