Fond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Fond

Fond je zdroj peněz alokovaných za určitým účelem. Fond může vytvořit jednotlivec na financování například vysokoškolských studií dětí, vláda (Fond kultury, rozvoje bydlení apod.), nebo právnická osoba, která spravuje prostředky retailových nebo institucionálních investorů za účelem jejich zhodnocení.

Do fondů z hlediska investování patří investiční fond, podílový fond, speciální fond (cenných papířů, nemovitostí, fond fondů), kvalifikovaný fond, účastnický fond nebo transformovaný fond.

Menu Zavřít