Fond fondů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Fond fondů

Je fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

Menu Zavřít