Devizové rezervy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Devizové rezervy

Devizové rezervy jsou aktiva centrální banky denominované v cizích měnách. Jedná se o cenné papíry, depozity, SDR (special drawing rights), rezervní pozice u IMF, deriváty, bankovky nebo zlato.

Devizové rezervy slouží jako určitá pojistka v případě krize a nedostatku likvidity, v režimu pevného kurzu na jeho udržení, v režimu plovoucího kurzu využívá centrální banka na ovlivnění kurzu devizové intervence. Jeho nepříznivé výkyvy by mohly vést k ohrožení finanční či cenové stability.

Dalším důvodem držení devizových rezerv je zajištění dostatečných zdrojů na splacení zahraničních dluhů, diverzifikace portfólia a nekteré centrální banky je využívají i na financování veřejného sektoru, například výstavbu infrastraktury (Čína).

Držitelem nejvetších devizových rezerv je Čína (2019), v aktivech denominovaných v cizích měnách drží víc než 3 biliony USD. Na dalších příčkách se umístilo Japonsko, Švýcarsko, Saudská Arábie a Hongkong.

Menu Zavřít