Není to tak dlouho, co jsme uvedli novou knihu legendárního veterána tradingu, Joe DiNapoliho. Jedná se o stěžejní knihu, naplněnou znalostmi a koncepty, na kterých své obchodování Joe staví dodnes.
Joe se v Praze zúčastnil Money Expo Trading 2014, kde měl jak přednášku o svých metodách, tak soukromý workshop. Jelikož jsme měli čas se s Joem bavit i po skončení Money Expo, před jeho návratem do USA, tak jsme od něj dostali osobní podporu a rozhodli se rozšířit náš arzenál o jeho obchodní přístup a více jej rozšířit mezi tradery v ČR.
Jako první jsme pro vás připravili seriál, ve kterém vám chceme představit hlavní myšlenky, na kterých Joe staví. Postupně plánujeme nějakou formou předávat i pokročilejší koncepty tradingu podle Joe DiNapoliho.

V tomto seriálu si přečtete 4 články:

Díl 4. - Časové rámce a vstupy do obchodů

V tomto díle našeho seriálu se zaměříme na to, jak pomocí DiNapoliho hladin vstupovat do obchodů. Jak už byste měli vědět, tak klíčové je obchodovat ve směru trendu. Nejdlouhodobější trend je nejvíce dominantní.

V rámci každého časového rámce byste měli mít zakreslené DiNapoliho hladiny a LPO. Pro vstupy do obchodů nás zajímají pouze DiNapoliho hladiny. LPO, jak už z překladu jejich názvu vyplývá, jsou ziskové cíle a jednoduše nás upozorňují na důležité cenové hladiny, kde se zvyšuje pravděpodobnost zastavení, nebo obratu trendu.

Může se stát, že na nižším časovém rámci (např. 4 h.) cena dojde na LPO, ale na stejné nebo podobné cenové hladině bude na vyšším časovém rámci (např. 1 týden) DiNapoliho level. Pokud bude 1 týdenní graf v downtrendu (tj. cena bude pod MACD predictor), tak lze po testu weekly DiNapoliho levelu hledat vstup do shortu. 4h. v tomto příkladě bude nejspíše vykazovat uptrend (obzvláště pokud cena došla na LPO (které je na podobné cenové hladině jako weekly DiNapoliho hladina). Uptrend na 4h. nám v tuto chvíli ale nevadí, protože náš signál pro vstup do shortu pochází z weekly.

Nyní přichází velmi důležitá pasáž, kterou musíte pochopit, pro správné vstupování do obchodů. Obchod chcete otevřít na základě určitého časového rámce. Tomu Joe říká váš časový rámec pro kontext. V tomto kontextovém časovém rámci sledujete trend a obchodujete v jeho směru a zároveň v tomto časovém rámci hledáte DiNapoliho hladinu, kterou když cena otestuje, tak je to pro vás impuls. Impuls k čemu? Nyní přichází jedna z nejdůležitějších informací celého našeho seriálu.

Pokud cena ve vašem kontextovém časovém rámci otestuje DiNapoliho hladinu (tj. při korekci proti trendu), tak je to pro vás impulsem přejít o dva časové rámce níže a tam realizovat jednu ze vstupních technik. Vstupních technik má Joe několik a podrobně je popisuje ve své knize. Vstupy se prakticky liší v míře potvrzení, nebo v míře agrese vstupu. Je to jedno a to samé, záleží, z jaké strany se na to díváte. Pokud jste konzervativnější obchodník, tak využijete spíše vstupní techniku s větším potvrzením. Agresivní obchodník využije techniku, která má méně potvrzení.

Jak jsme napsali v jiném díle našeho seriálu, tak standardní posloupnost časových rámců je následující – 1 rok – 1 kvartál – 1 měsíc – 1 týden – 1 den – 4 hodiny – 1 hodina. To všechno lze použít jako kontextový časový rámec. Jistě, můžete jít ještě na nižší kontextové časové rámce, ale to už bude spíše skalpový styl obchodování a také dost práce s neustálým aktualizováním DiNapoliho hladin a LPO.

Proč by např. při použití 15 minutového grafu jako kontextového šlo o skalpový styl obchodování? Protože výše jsme napsali, že pokud na kontextovém časovém dostaneme signál, tak jdeme o 2 časové rámce níže a tam teprve vstupujeme. To by znamenalo, že pokud dostaneme signál na 15m. grafu, tak vstup hledáme na 3m. grafu na jehož základě a priori neočekáváme pohyby v řádech desítek pipů, ale spíše pohyb v rozmezí 5-15 pipů.

Abychom to ještě více ujasnili, tak vezmeme příklad, že máme signál z 1 měsíčního kontextového grafu. V tom případě půjdeme na 1 denní graf a tam použijeme jednu z Joeových vstupních technik. Pokud dostaneme signál na 1 hodinovém kontextovém grafu, tak vstup budeme hledat na 15 minutovém grafu.

Je ještě jedna důležitá věc ohledně kontextového grafu, kterou chceme zmínit. Vrátíme se k jednomu z našich příkladů – řekněme, že 1 týdenní graf je v downtrendu a cena otestovala weekly DiNapoliho hladinu. V ten moment přepneme na 4h. graf a hledáme vstup, pomocí jedné z Joeových vstupních technik. 4h. graf bude v takovém případě nejspíše v uptrendu, ale může se stát, že se na něm vytvoří jedna ze směrových formací a tak vlastně „přebije“ uptrend na 4h. grafu. Pokud se směrová formace na 4h. grafu vytvoří, tak ji můžeme obchodovat. Ovšem pozor pro směrovou formaci je 4h. graf kontextový. Vstup na základě směrové formace budeme hledat o 2 časové rámce níže, to znamená na 30m. grafu. To ale nijak neruší signál z 1 týdenního grafu. Pokud se na 4h. grafu vytvoří směrová formace, tak máme vlastně 2 obchody – první na základě 1 týdenního grafu, kde budeme chtít vstoupit na 4h. grafu a druhý obchod na základě směrové formace na 4h. grafu, kde budeme chtít vstoupit na 30m. grafu.

Věříme, že koncept kontextového grafu a vstupu o 2 časové rámce níže je vám nyní úplně jasný. Jak už jsme zmínili výše, tak technik pro vstup do obchodu Joe DiNapoli ve své knize popisuje několik. My v rámci našeho seriálu představíme jednu z nich. Z našeho pohledu je mezi Joeovými technikami přibližně uprostřed spektra, to znamená není ani příliš agresivní, ani příliš konzervativní.

Vstupní techniku Joe pojmenoval Minesweeper A a do češtiny ji překládáme jako Minolovka A. Tato technika z našeho pohledu staví na obratové formaci 123. Pokud chcete podrobněji prostudovat obratovou formaci 123, tak to můžete učinit v naší knize „Price Action - Jak vidět, co jiní nevidí“.

Vstupní techniku aplikujeme o 2 časové rámce níže, než je signál z kontextového grafu. Minesweeper A velmi zjednodušeně čeká, až se na nižším časovém rámci vytvoří první swing, který je reakcí na test DiNapoliho hladiny na vyšším časovém rámci. Jakmile máme potvrzený první swing, tak si na nižším časovém rámci na tento swing zakreslíme DiNapoliho hladiny a můžeme vstupovat na obou z nich.

Pokud budeme vstupovat na první DiNapoliho hladině, tak stop loss umístíme za druhou DiNapoliho hladinu. Pokud budeme se vstupem čekat až na druhou DiNapoliho hladinu, tak je to možné udělat tak, že stop loss umístíme také několik ticků pod druhou DiNapoliho hladinu. Logicky tím budeme riskovat méně. Pokud budete chtít dát obchodu větší prostor a budete vstupovat až na druhé DiNapoliho hladině, tak můžete SL umístit až za další, nejbližší DiNapoliho hladinu na grafu, kde obchod řídíte.

Myšlenka tohoto vstupu je ta, že po vytvoření prvního swingu máme vlastně zformovaný bod 1 a bod 2 potencionální obratové formace 123. Jakmile začne probíhat korekce proti prvotnímu swingu, tak do ní chceme vstoupit. Logické body pro vstup jsou právě DiNapoliho hladiny, které mají vysokou pravděpodobnost, že tam cena bude reagovat. Reakce ceny by měla přijít. Tím se totiž může vytvořit bod 3 obratové formace 123. Jakmile se obratová formace 123 na nižším (vstupním) časovém rámci potvrdí, tak už z ní jsme schopni vypočítat LPO a ihned tak máme na nižším časovém rámci cíle pro náš obchod.

Může se stát, že cena proobchoduje hlouběji za druhou DiNapoliho hladinu. V tom případě obchod skončí na stop lossu. Pokud skončí obchod na stop lossu a cena testuje jen o trochu za druhou DiNapoliho hladinu a začne se vracet, tak není nic ztraceno. Primární myšlenka obchodu je přeci test hladiny na vyšším (kontextovém) časovém rámci. Joe při své prezentaci na Money Expo Trading v Praze hovořil například o fenoménu Wash&Rinse. Pokud se na nižším časovém rámci, poté, co vstup pomocí techniky Minolovka A selže, objeví právě Wash&Rinse, tak je to nová šance vstoupit na nižším časovém rámci do pozice na základě signálu z vyššího (kontextového) časového rámce.

V tomto seriálu si přečtete 4 články: