Není to tak dlouho, co jsme uvedli novou knihu legendárního veterána tradingu, Joe DiNapoliho. Jedná se o stěžejní knihu, naplněnou znalostmi a koncepty, na kterých své obchodování Joe staví dodnes.
Joe se v Praze zúčastnil Money Expo Trading 2014, kde měl jak přednášku o svých metodách, tak soukromý workshop. Jelikož jsme měli čas se s Joem bavit i po skončení Money Expo, před jeho návratem do USA, tak jsme od něj dostali osobní podporu a rozhodli se rozšířit náš arzenál o jeho obchodní přístup a více jej rozšířit mezi tradery v ČR.
Jako první jsme pro vás připravili seriál, ve kterém vám chceme představit hlavní myšlenky, na kterých Joe staví. Postupně plánujeme nějakou formou předávat i pokročilejší koncepty tradingu podle Joe DiNapoliho.

V tomto seriálu si přečtete 4 články:

Díl 3. - DiNapoliho hladiny a logické ziskové cíle

DiNapoliho hladiny a logické ziskové cíle představují prakticky polovinu knihy „Fibonacci trading - Jednoduše a přehledně“. Jakýmsi základním pravidlem je obchodovat ve směru trendu, nebo na základě některé ze směrových formací. Obojí jsme vám představili v předchozích dílech našeho seriálu.

Jakmile ale zaznamenáme vytvoření směrové formace, tak potřebujeme do obchodu vstoupit. Ke vstupům Joe používá výhradně svoje DiNapoliho hladiny, což jsou vlastně vybrané hodnoty Fibonacciho návratů. Na těchto hladinách lze vstupovat do obchodů ve směru trendu i bez směrové formace.

Co je unikátní na použití Fibonacciho návratů a tím pádem na získání DiNapoliho hladin, je způsob identifikace Highs, které tvoří 100% pohybu a také identifikace Lows, které tvoří 0% pohybu, z kterého se poté počítají DiNapoliho hladiny. Joe identifikuje tzv. Focus point a z něj „natahuje“ pomyslnou spojnici na významná low a na počátky iniciativní aktivity. V knize tomu věnuje opravdu hodně stran. Výsledkem je potom celá řada DiNapoliho hladin.

Nejzajímavější cenové hladiny jsou ty, kde se potkávají DiNapoliho hladiny z více cenových swingů. Tyto cenové oblasti Joe nazývá souběh a sám říká, že jsou to nejlepší oblasti pro obchodování, protože tam existuje ještě vyšší pravděpodobnost reakce ceny.

Na ilustraci výše je první oblast souběhu na 1 měsíčním grafu na trhu EURZAR pro aktuální downtrend. Po silném 3 týdenním růstu cena „zastavila“ prakticky přesně v oblasti souběhu a prvotní reakcí byl 100 pipový pokles ceny.

DiNapoliho hladiny se zakreslují na všechny sledované časové rámce. Opět platí, že z čím vyššího rámce je DiNapoliho level, nebo souběh DiNapoliho levelů, tak tím větší sílu mají a tím větší reakci cena na nich můžeme očekávat. Joe standardně sleduje časové rámce od 1 roku, až po 5 minutový graf. Pro vstupy používá vždy nižší časový rámec.

Například pokud je 1 hodinový graf v uptrendu a při korekci cena dojde na úroveň souběhu, přepne se na 15 minutový graf a na něm čeká na návrat k DiNapoliho hladině poté, co se vytvoří první swing po odrazu z oblasti souběhu na 1 hodinovém grafu. Celý obchod poté řídí (tj. stanovuje stop loss i ziskový cíl), na základě nižšího (tj. 15 minutového) časového rámce.


Zobrazit větší obrázek

Řízení obchodu z nižšího časového rámce je dobře vidět na ilustraci výše. V levé části ilustrace je kvartální graf, který slouží jako kontextový. Je na něm downtrend a cena došla do oblasti souběhu. Jakmile se toto stane, tak jdeme o 2 časové rámce níž = na 1 týdenní graf. Na 1 týdenním grafu čekáme na to, až se v rámci downswingu vytvoří Pivot low a z něj si zakreslíme DiNapoliho hladiny. Na nich budeme chtít vstupovat do shortu v souladu s vyšším (kontextovým) časovým rámcem. Jakmile se po vstupu na 1 týdenním grafu vytvoří Pivot high, tak můžeme vypočítat LPO a tam short obchod cílovat.

Už v samotných DiNapoliho hladinách a jejich souběhu je velká síla. Tu ještě navyšuje zakomponování tzv. logických ziskových cílů (LPO). LPO jsou také založené na Fibonacciho číslech a vlastně na expanzích (rozšíření) dokončených cenových swingů. Ziskové cíle používá Joe tři – konzervativní, standardní a rozšířený. Každý je vypočítaný na jiném násobku Fibonacciho řady. Veškeré vzorečky a příklady LPO jsou podrobně popsány v knize, takže je zde nechceme opisovat.

Důležité je zakreslení hodnot LPO do grafu. Čím nižší časový rámec budete sledovat, tím více práce budete mít. Při vytvoření každého swingu si budete muset vypočítat všechny tři LPO. To je ještě poměrně jednoduché, protože to rychle zvládnete v Excelu. Zakreslení LPO do grafu už představuje trochu více práce a hlavně jejich aktualizace, když jsou některá LPO dosažena, nebo je naopak proobchodováno Pivot low / high, na jehož základě je LPO vypočítáno.

Jakmile totiž cena LPO zasáhne, tak bychom měli (pokud jsme v pozici) vybrat část (nebo celý) zisku a s LPO už více nepočítáme. V rámci přehlednosti je velmi vhodné jej z ihned po zasažení cenou z grafu vymazat. Stejně tak je nutné vymazat všechny tři LPO, pokud cena nedojde ani ne jeden z nich a naopak proobchoduje Pivot High nebo Low, které LPO definuje. Nižší časový rámec stěžuje orientace také proto, že se během dne vykreslí dost cenových čárek / svíček a hledat například na 30 minutovém grafu konkrétní Pivot Low, které je 10 dní staré, ale se kterým souvisí LPO, na které cena došla až dnes, je pracné.

My používáme software Genesis Trade Navigator do kterého jsou přímo od Joe DiNapoliho nahrané jeho nástroje. Máme k dispozici, jak MACD predictor, tak Oscilator Predictor. K tomu nástroj na zakreslování DiNapoliho hladin a také nástroj k zakreslování LPO. Výhodou nástrojů je, že v grafu přehledně zobrazují Pivot High a Lows, na základě kterých jsou DiNapoliho hladiny nebo LPO počítány.


Zvětšit obrázek

Na výše uvedeném grafu je 1 týdenní graf akcie UDN, která kopíruje vývoj US Dollar indexu. Minulý týden cena došla na první LPO. Je zde dobře vidět, že po dosažení LPO dochází skutečně k výběru zisků a cena (alespoň krátkodobě) koriguje.
Ať už budete LPO do grafu zakreslovat jakkoliv, tak je nutné mít zakreslené všechny platné (tj. neproobchodované cenou) a to na všech časových rámcích. To dá práci na začátku, ale jakmile si zakreslíte LPO (a vlastně i DiNapoliho hladiny) na časové rámce 1 rok, 1 kvartál, 1 týden a 1 den, tak na těchto budete muset překreslovat poměrně málo. Na nižších časových rámcích 4h, 1h a případně nižších, pokud se pro ně rozhodnete, budete mít práci se zakreslováním a mazáním DiNapoliho hladin a LPO mnohem častěji.

Co je ale absolutně zásadní, tak to jsou cenové hladiny, kde se potkávají LPO a DiNapoliho hladiny. Těmto oblastem Joe říká shoda. Stejně jako „souběh“ DiNapoliho hladin má vyšší pravděpodobnost reakce ceny, než samostatná DiNapoliho hladina, tak oblast „shody“ má vyšší pravděpodobnost, že zde bude cena reagovat. Logicky nejvyšší pravděpodobnost reakce ceny je v oblasti, kde je „shoda“ a zároveň „souběh“. Samozřejmě ke shodě může docházet i mezi časovými rámci. To znamená, že například na 4h. grafu cena dojde na LPO a na 1 denním grafu dojde k DiNapoliho hladině.

Chce to trochu praxe, abyste se správně naučili zakreslovat jak DiNapoliho hladiny, tak LPO a abyste si našli na svém monitoru vám vyhovující uspořádání, kde budete mít přehled o všech hladinách na co největším počtu časových rámců (ideálně na všech). Chcete se určitě vyvarovat situacím, kdy se necháte strhnout nižším časovým rámcem (např. 1h), kde budete mít ziskovou pozici a budete čekat na ziskový cíl na 1h. zatímco trh bude přicházet k LPO z 1 denního grafu a DiNapoliho hladiny z 1 týdenního grafu. Pokud přehlédnete, že jdete proti silné rezistenci z vyšších časových rámců, tak musíte uspořádat grafy na svém monitoru tak, aby se vám to už nestalo. Pokud si takové silné rezistence všimnete a máte ziskovou pozici, tak nečekejte tvrdohlavě na ziskový cíl z 1 h. grafu, ale vezměte část (nebo celý) zisku na rezistenci z vyššího časového pásma.


Zvětšit obrázek

Prakticky se můžete na výše popsané podívat na ilustraci, kde je v levé části kvartální graf. Ten je v downtrendu a je na něm patrný výrazný souběh. V pravé části ilustrace je 1 denní graf s LPO. 1 denní graf ukazuje při pohybu k druhému LPO (OP) uptrend a leckoho by mohlo lákat podržet část pozice až ke třetímu LPO (XOP). To ale není dobrý nápad. Jedna jsme se na 1 denním grafu dostali na druhé LPO a zároveň modrá linie Joeova indikátoru ukazuje překoupenost. Klíčový je ale souběh na kvartálním grafu, který tvoří velmi silnou rezistenci.

Závěrem tohoto dílu bychom chtěli říct, že zakreslování DiNapoliho hladin a LPO není nic složitého. Vše je založeno na správné identifikaci Pivot High a Pivot Low. Jak správně identifikovat Pivot High a Pivot Low podrobně popisujeme v naší knize „Price Action - Jak vidět, co jiní nevidí“.

Jako pomocníky pro jejich identifikace lze použít i naši vizualizaci Price Action, která sleduje tvorbu Pivot High a Pivot Low a kreslí od nich linie přímo do grafu. Stačí vám tedy pouze čekat na vykreslení linií naší vizualizací a potom tyto linie spojit a dostat tak DiNapoliho hladiny, nebo na základě Pivot Highs a Pivot Lows vypočítat LPO.

Ještě lepším nástrojem pro sledování Pivot Highs a Pivot Lows i DiNapoliho hladin z posledního swingu bude náš nově připravovaný Tradercop. Ten vás totiž graficky nebo i zvukově upozorní, že se cena vrací k DiNapoliho hladině a také vás upozorní, když vznikne nové Pivot High nebo Pivot Low. TraderCop umí toto všechno sledovat na všech časových rámcích, takže při dobrém nastavení alertů byste neměli nic minout.

V tomto seriálu si přečtete 4 články: