Není to tak dlouho, co jsme uvedli novou knihu legendárního veterána tradingu, Joe DiNapoliho. Jedná se o stěžejní knihu, naplněnou znalostmi a koncepty, na kterých své obchodování Joe staví dodnes.
Joe se v Praze zúčastnil Money Expo Trading 2014, kde měl jak přednášku o svých metodách, tak soukromý workshop. Jelikož jsme měli čas se s Joem bavit i po skončení Money Expo, před jeho návratem do USA, tak jsme od něj dostali osobní podporu a rozhodli se rozšířit náš arzenál o jeho obchodní přístup a více jej rozšířit mezi tradery v ČR.
Jako první jsme pro vás připravili seriál, ve kterém vám chceme představit hlavní myšlenky, na kterých Joe staví. Postupně plánujeme nějakou formou předávat i pokročilejší koncepty tradingu podle Joe DiNapoliho.

V tomto seriálu si přečtete 4 články:

Díl 2. - Směrové formace

V tomto díle našeho seriálu věnovaném obchodování podle Joe DiNapoliho se budeme věnovat některým směrovým formacím, které Joe používá. Celkem je jich 9 a všechny podrobně popisuje ve své knize.

My jsme vybrali jen několik z nich. Není naší ambicí, formace podrobně vysvětlovat, to už udělal Joe ve své knize a bylo by to „nošení dříví do lesa“. Vybrali jsme formace, na které Joe dává velký důraz. Dále jsme do výběru zařadili formace, které můžete znát (možná trochu modifikovaně nebo pod jiným názvem, ale stavějících na stejné myšlence) z našich seminářů, manuálů, nebo knih.

Velmi důležité je, že všechny směrové formace jsou nadřazené trendu. To znamená, že pokud na kterémkoliv časovém rámci vznikne daná formace, tak i kdyby byla proti trendu na tom časovém rámci (což ve většině případů bude), tak trend nebereme v potaz, ale očekáváme směrový pohyb na základě vytvořené formace. Pozor však na to, že pokud se například objeví směrová formace na nižším časovém rámci (např. 1 hodina), tak je nadřazená trendu na tomto časovém rámci, nikoliv na vyšším (např. 1 den).

Joe ve své knize píše o tom, že větší část jeho obchodů je realizována právě na základě směrových formací. Dodává k tomu, že to vnímá jako známku vyspělosti, protože trend lze najít vždy, ale na zformování směrové formace je třeba si počkat a to vyžaduje trpělivost.

My bychom ještě připojili informaci, že směrové formace je vhodné vyhledávat na vyšších časových rámcích. Z našich znalostí a zkušeností se jeví vhodné je vyhledávat na grafech od 1 měsíce, přes 1 týdenní, 1 denní až po 4 hodinový. Některé formace se realisticky zformují spíše na nižších časových rámcích. Například zformování formace Double Repo na 1 měsíčním grafu by trvalo déle než 1 rok. Je tedy jasné, že pokud budeme chtít obchodovat tuto formaci častěji, musíme nutně jít na nižší časový rámec.

Naopak například formace Koleje se může na 1 týdenním grafu zformovat za 2 týdny a nabídnout zajímavý potenciál pohybu, protože se jedná o dosti vysoký časový rámec.

Double REPO

Jedná se o formaci, kterou Joe ukazuje ve svojí knize asi nejčastěji a i v dnešní době ne jejím základě dělá obchody. Nám vychází jako nejideálnější časový rámec pro obchodování této formace 1 denní a 4 hodinový graf. Nižší časové rámce bychom nesledovali z podstaty této formace a na vyšších časových rámcích (1 týden a vyšší) trvá příliš dlouho, než se tato formace vytvoří. Samozřejmě, že pokud se formace na vyšším časovém rámci vytvoří, tak máme zájem ji zobchodovat.

Myšlenka formace Double Repo je založená na tom, že přijde silný trendový pohyb a trh následně přejde do rotace (tj. pohybu do strany v obchodním rozpětí). Toto obchodní rozpětí by se mělo tvořit na obě strany od nejkratšího posunutého klouzavého průměru 3x3, který Joe používá k posouzení nejkratšího trendu.

V knize „Fibonacci trading - Jednoduše a přehledně“ je přesně popsáno 5 kritérii, jak pro trendový pohyb, tak pro pohyb do strany a zavření cenových svíček pod a nad posunutým klouzavým průměrem 3x3. Teprve jakmile jsou splněna všechna kritéria, tak je formace považována za platnou a lze na jejím základě pomocí DiNapoliho hladin, uskutečnit vstup do obchodu.

Na volatilních trzích jako forex jsme tuto formaci, aby splnila všechna kritéria a byla skutečně „učebnicová“, objevili minimálně. Přisuzujeme to tomu, že od doby, kdy Joe knihu napsal, se trhy změnili a tato formace má dost specifických kritérií. Proto se jednoduše zaměřujeme na jiné formace, které lze nalézt jednodušeji a častěji.

Bread and Butter

Tato formace je založená na silném trendovém pohybu, stejně jako formace Double Repo. Tam ale podobnost končí. Bred and Butter „hraje“ na vstup ve směru prvotního trendu. U Double Repo naopak čekáte na splnění podmínek a poté chcete vstupovat proti původnímu trendovému pohybu.

V realitě obchodování to je tak, že pokud zaregistrujeme trendový pohyb (alespoň 8-10 svíček), tak první na co čekáme, je zformování formace Bread and Butter. Pokus o vstup na základě formace Bread & Butter můžeme učinit poté, co první svíčka zavře pod 3x3 klouzavým průměrem. Poté si počkáme na DiNapoliho hladině založené na celém trendovém pohybu a tam učiníme vstup. Vstup by podle Joea měl přijít během 1-3 čárek.

Tato formace má poměrně malý ziskový cíl, těšně před dosažením druhé DiNapoliho hladiny z protitrendového (korekčního) pohybu. Důvod je ten, že počítáme s možností formování Double Repo (čili pohybem do strany v obchodním rozpětí).

Pokud jsou tedy nejdříve splněny podmínky pro vstup do obchodu ve směru prvotního trendu na základě formace Bread and Butter, tak to chceme učinit s tím, že pokud dostaneme malý ziskový cíl, tak budeme dále na stejném trhu čekat, zda se nevytvoří formace Double Repo na jejímž základě bychom vstupovali do pozice proti prvotnímu trendovému pohybu.

Na ilustraci výše je příklad formace Bread & Butter z 1 denního grafu měnového páru CADJPY. Po konsolidaci okolo hladiny 101,000 přišel 9 čárkový trendový pohyb. Jakmile první svíčka zavřela pod 3x3 klouzavým průměrem, tak jsme na trendový pohyb zakreslili DiNapoliho hladiny a zadali vstupní objednávku do longu na první DiNapoliho hladině. Byli jsme ochotni čekat maximálně 3 dny, zda bude vyplněna. Stalo se to hned druhý den po svíčce, která jako první zavřela pod 3x3.

Poté už jsme pouze zakreslili DiNapoliho hladiny na celý korekční protipohyb a 10 pipů pod druhou DiNapoliho hladinu jsme zadali objednávku pro výběr zisku. Zisk byl realizován už druhý den po vstupu. Tohle je skoro ideální vývoj situace.

Selhání Head and Shoulders

Joe ve své knize také popisuje dvě směrové formace, které jsou založené na selhání dobře známých formací technické analýzy. My jsme do našeho seriálu vybrali selhání formace Head and Shoulders, protože ta je velmi známá. Obecně Joe doporučuje sledovat selhání formací na vyšších časových rámcích (1 měsíc, 1 týden, 1 den) a jakmile zaznamenáte selhání formace Head and Shoulders, tak přejděte na nižší časový rámec a snažte se vstoupit do trhu na základě DiNapoliho hladin na nižším časovém rámci.

Jak poznáte selhání formace? Ilustrace se selháním jsou v Joeově knize. Z našeho pohled dojde k selhání, když nastane iniciativní pohyb proti průrazu klasické formace. Jakmile zaznamenáme iniciativní pohyb proti klasickému vstupu na základě Head and Shoulders například na 1 týdenním grafu, tak hledáme DiNapoliho hladinu na 1 denním grafu, kde bychom chtěli vstoupit do pozice.


zvětšit obrázek

Koleje

Joe o tomto signálu hovoří jako o špičkovém signálu, který funguje v každém časovém rámci. Nám nezbývá než souhlasit. V podstatě jde o signál, který mnoho z vás může znát po pojmem Pin bar.

Celá filozofie Kolejí, nebo Pin baru je založená na testu ceny do „nového teritoria“ a jejímu rychlému odmítnutí odtamtud. Jediný rozdíl mezi Kolejemi a Pin barem je v tom, že Koleje tvoří dvě cenové čárky, kdežto Pin bar tvoří jen jedna čárka. Pokud bychom ale vzali Pin bar například z 1 hodinového grafu a přepnuli se na 30 minutový graf, viděli bychom s největší pravděpodobností jednu 30 m. svíčku, která testovala na nový extrém a druhou 30 m. svíčku, která rychle cenu vrátila do oblasti, odkud test směrem k extrému začínal.

Jak sám Joe píše, tak si můžete upravovat časový rámec tak dlouho, až v něm kolejnice najdete. My podobný přístup používáme u Pin barů také, kdy třeba spojujeme vývoj 2 nebo tří dní dohromady a získáme díky tomu například 3 denní Pin bar. Důležité je, že kolejnice se vytvoří mimo předchozí zahuštěnou oblast na grafu a na cenových úrovních, které nebyli dlouho otestované.


zvětšit obrázek

Ukázková formace Koleje se aktuálně vytvořila na týdenním grafu USDJPY. Trh testoval do oblasti, kde se naposledy nacházel před 7mi lety. Navíc vidíte, že cena je na hraně Oscilator predictoru, který značí překoupený trh. Toto je dobrá příležitost pro short obchod.

Na další ilustraci níže vidíte, jak vypadá ten samý trh z pohledu 2 týdenních svíček. Tam je jasně patrný shortový Pin bar. Ať už vás osloví Koleje nebo Pin bar, tak obě formace mají velmi dobrou pravděpodobnost úspěchu.


zvětšit obrázek

Stretch

Tato formace je založená na DiNapoliho hladinách v kombinaci s překoupeností / přeprodaností trhu, podle oscilátoru. Oscilátor překoupenosti / přeprodanosti, který Joe používá, probereme v samostatném díle našeho seriálu.

Nyní je důležité, že Stretch představuje proti trendový signál. Sám Joe varuje, že je to velmi rizikové a že je to spíše pro hyperaktivní obchodníky. Doporučuje vždy při této metodě používat pevný stop loss.

Důvod rizikovosti je v tom, že vstupujete proti trendovému pohybu. Tento trendový pohyb je ale na nižším časovém rámci. Na vyšším časovém rámci může jít pouze o korekci do DiNapoliho hladiny. Právě pokud se tato korekce na vyšším časovém rámci potvrdí, tak budete „odměněni“ většinou rychlým profitem.

U tohoto směrového signálu tedy kombinujete DiNapoliho hladinu na vyšším časovém rámci. Jakmile k ní cena dojde, tak hledáte nižší časový rámec, na kterém je cena poblíž nebo pod / nad linií oscilátor predictoru. Právě „souhra“ přeprodaného / překoupeného trhu na nižším časovém rámci a DiNapoliho hladiny na vyšším časovém rámci dává zajímavý vstup do trhu.


zvětšit obrázek

Na ilustraci výše je toto velmi dobře vidět. Jedná se o trh AUUSD. Vlevo je 1 denní graf. Na něm jasně dominuje downtrend, takže nás zajímají short obchody při testech do DiNapoliho hladin. V pravé části ilustrace je 60 minutový graf na tom samém trhu. Modré linie patří Joeově indikátoru Oscilator predictor, který se používá pro signál Stretch.

Na 60 m. grafu je dobře vidět, jak se cena při pohybu do DiNapoliho hladiny na 1 denním grafu, dostala na 60m. až za hranici Oscilator predictoru. To dává vysokou pravděpodobnost úspěchu short obchodu.

Později se dalo na 60 m. grafu vstoupit do shortu na základě toho samého testu DiNapoliho hladiny na 1 denním grafu. 1 denní graf je kontextový a po vytvoření prvního down swingu na 60 m. grafu se při návratu do DiNapoliho hladin na 60m. grafu dal použít například vstup Minolovka A, který popisujeme také v rámci našeho seriálu.

V tomto seriálu si přečtete 4 články: