Není to tak dlouho, co jsme uvedli novou knihu legendárního veterána tradingu, Joe DiNapoliho. Jedná se o stěžejní knihu, naplněnou znalostmi a koncepty, na kterých své obchodování Joe staví dodnes.
Joe se v Praze zúčastnil Money Expo Trading 2014, kde měl jak přednášku o svých metodách, tak soukromý workshop. Jelikož jsme měli čas se s Joem bavit i po skončení Money Expo, před jeho návratem do USA, tak jsme od něj dostali osobní podporu a rozhodli se rozšířit náš arzenál o jeho obchodní přístup a více jej rozšířit mezi tradery v ČR.
Jako první jsme pro vás připravili seriál, ve kterém vám chceme představit hlavní myšlenky, na kterých Joe staví. Postupně plánujeme nějakou formou předávat i pokročilejší koncepty tradingu podle Joe DiNapoliho.

V tomto seriálu si přečtete 4 články:

Díl 1. - Trend je klíčem

Snad každý profesionální obchodník se snaží nějakým způsobem definovat trend a obchodovat v souladu s tímto trendem. Obchodování s trendem dává smysl i s ohledem na to, že většina institucí a hedge fondů má trend following (trend následující) obchodní systémy a proto je vhodné obchodovat s trendem a to především při dlouhodobých trendech.

Joe DiNapoli má 2 základní přístupy, jak sledovat trend. Oba dva jsou popsané v jeho knize, takže náš popis bude stručný. Spíše se zaměříme na praktické postřehy.

  • První přístup je založený na trojici různě dlouhých posunutých, klouzavých průměrů – jeden krátkodobý, druhý střednědobý a třetí dlouhodobý. Velmi jednoduše sledujete, kde se cena nachází vůči klouzavému průměru. Pokud je cena nad daným klouzavým průměrem, tak máme uptrend, pokud je pod ním, tak máme downtrend. Samozřejmě je možné, že na jednom časovém rámci může nastat situace, že cena je např. nad krátkodobým klouzavým průměrem = v krátkodobém uptrendu, ale pod dlouhodobým klouzavým průměrem = v dlouhodobém downtrendu. Dlouhodobější klouzavý průměr má větší význam a proto chceme obchodovat ve směru dlouhodobého trendu.


zvětšit obrázek

  • Druhý přístup je z našeho pohledu jednodušší. Je založený na indikátoru MACD. Nastavení indikátoru popisuje Joe v knize. Trend podle MACD posuzujete tak, že pokud je linie krátké periody nad linií dlouhé periody, tak je trh v uptrendu. Pokud je linie krátké periody pod linií dlouhé periody, tak je trh v downtrendu. Tento druhý způsob je podle náš přehlednější. Prakticky se touto optikou snažíte následovat hráče, kteří mají MACD nějakým způsobem implementovaný ve svých obchodních systémech. Nejde v žádném případě o obchodování na základě MACD. MACD nám slouží pouze pro to, abychom věděli, jakým směrem je trend, protože tím směrem budeme chtít obchodovat. Vstupy do obchodů budeme vyhledávat na DiNapoliho hladinách.


zvětšit obrázek

Zlepšení druhého přístupu - MACD predictor

Oba výše zmiňované koncepty Joe používá dodnes, ale roky po vydání své knihy, až po jejím překladu do ruského jazyka a několika seminářích v Rusku se objevil upgrade druhého přístupu.

Tento upgrade se jmenuje MACD predictor. Je to jedna linie, která není, jako klasický MACD, pod grafem, ale je přímo v cenovém grafu. Tato linie se ale odvíjí od MACD.

Pokud je linie krátké periody MACD nad linií dlouhé periody, tak cena bude nad linií MACD predictoru v cenovém grafu. Pokud je linie krátké periody MACD pod linií dlouhé periody, tak cena bude pod linií MACD predictoru v cenovém grafu. Výbornou vlastností MACD predictoru je to, že vám v reálném čase ukazuje, kam se bude muset cena na daném časovém rámci dostat, aby došlo k překřížení linie krátké periody MACD přes linii dlouhé periody.

MACD predictor není pro obchodování nutností. Vše se dá usledovat pod cenovým grafem na klasickém MACD. MACD predictor je jen výrazně pohodlnější.


zvětšit obrázek

Časové rámce

Trend se posuzuje zvlášť pro každý časový rámec. Joe standardně používá tyto časové rámce - 1 rok, 1 kvartál, 1 měsíc, 1 týden, 1 den, 4 hodiny, 1 hodina, 20 minut a 5 minut. Dejte si tedy MACD (popřípadě klouzavé průměry) do každého grafu a sledujte v jakém trendu se daný časový rámec nachází. Čím vyšší časový rámec, tím větší váhu má. Pokud cena dojde na 1 ročním grafu do oblasti rezistence a roční trend je klesající, tak je to prakticky nejsilnější signál, i kdyby např. 1 týdenní graf ukazoval uptrend.

Vždy sledujte tedy trend na každém trhu od nejvyššího časového rámce. Pomůže vám to vyhnout se situaci, kdy nižší časové rámce mohou ukazovat např. uptrend a cena dojde do rezistence na vyšším časovém rámci, který je v downtrendu a dojde k obratu ceny. Je tedy klíčové sledovat vyšší časové rámce a supporty / rezistence na nich a být připraven na to, že v těchto bodech může dojít k obratu ceny v souladu s trendem z vyššího časového rámce.

Dobře je tato myšlenka vidět na dlouhodobých grafech na trhu AUDCHF níže. Vlevo je kvartální svíčkový graf, kde je cena výrazně pod MACD predictor, což značí downtrend. Na ilustraci níže jsme také označili 2 DiNapoliho hladiny, které tvoří významné rezistence. Obchodník na 1 měsíčním grafu měl prostředí uptrendu. Pro vstup do pozice na 1 měsíčním grafu by poctivě čekal na návrat ceny k supportu, tvořeném DiNapoliho hladinou. Nicméně, pokud ještě držel zbytek longové pozice, tak mu sledování kvartálního grafu řeklo, že je vhodné v kvartálních rezistencích část longu (nebo vše co mu zbylo) uzavřít, protože šance, že zde dojde minimálně ke krátkodobé korekci (která ale na kvartálním grafu znamená stovky pipů), je značná, právě díky kvartálnímu downtrendu a přítomnosti kvartálních rezistencí.

Supportům a rezistencím, které Joe používá, se budeme věnovat v samostatném díle našeho seriálu. Co se týče trendu, tak jsme pokryli to, co považujeme za nejdůležitější. Existují ale cenové formace, které mají tu sílu, že dokáží trend „přebít“. To znamená, že pokud se na konkrétním časovém rámci proti směru trendu vytvoří jedna z těchto formací, tak na jejím základě můžete obchodovat i proti trendu na daném časovém rámci.

V knize „Fibonacci trading - Jednoduše a přehledně“ Joe podrobně popisuje všechny formace (celkem 9), které převažují nad trendem. My pro účely našeho seriálu stručně popíšeme jen některé, o kterých se domníváme, že jsou relativně jednoduché na pochopení a tudíž je lze využít relativně rychle a bez složitého studia. Věnujeme jim samostatnou kapitolu našeho seriálu.

Oscilator predictor

Poslední věc, kterou jsme nakonec zařadili do tohoto dílu našeho seriálu, je Oscilator predictor™. Joe ve své knize věnuje celou kapitolu Oscilátorům překoupenosti a přeprodanosti, jejich správnému způsobu použití a obchodním strategiím na nich postavených.

Na konci celé kapitoly Joe představuje svůj vynález, nazvaný Oscilator predictor. Jde o naprogramovanou sadu rovnic, která nakonec v grafické podobě ukazuje cenové hladiny překoupenosti a přeprodanosti. Jelikož Joe při našem osobním setkání tento nástroj velmi chválil, tak jsme ani nechtěli experimentovat s ničím jiným z knihy. Oscilator predictor máme zobrazený v grafu na každém časovém rámci. Jeho použití je velmi jednoduché. Jedná se totiž o jakýsi kanál, tvořený dvěma liniemi.
Když se cena na daném časovém rámci dostane na spodní hranu kanálu, je trh na tomto časovém rámci přeprodaný. Pokud se poblíž této cenové úrovně navíc nachází některý z logických ziskových bodů, nebo DiNapoliho level (klidně i z vyššího časového rámce), je vysoká pravděpodobnost, že dojde ke korekci směrem výše. Pokud se cena dostane na horní hranu kanálu, je trh na daném časovém rámci překoupený a je vysoká pravděpodobnost, že přijde korekce ceny směrem níže.

Oscilator Predictor můžete vidět na 1h grafu (vpravo). Cena na páru EURUSD testovala do oblasti Shody na 4h. grafu a ve stejný čas se na 1h. grafu dostala až za horní hranici Oscilator Predictor. Ačkoliv na 4h i na 1h. grafu vládne uptrend, protože cena je nad MACD predictorem, tak nás souběh LPO + DiNapoliho rezistence + Překoupeného trhu více než jasně upozorňuje na to, že máme ukončit část (nebo celý zisk) pokud jsme v longu.

Chceme okolo této hladiny rezistence vstupovat do shortu? Určitě ne na základě 4h ani 1h grafu. A proč ne? Protože na obou vládne uptrend a jedním ze stěžejních pravidel je obchodovat v souladu s trendem.

Short bychom mohli zvážit v případě, že se na 4h, nebo 1h. grafu vytvoří směrová formace. To se zatím nestalo, takže short prostě ne. Jak vypadají směrové formace, které mají schopnost „přebít“ trend vám ukážeme v dalším díle našeho seriálu.

V tomto seriálu si přečtete 4 články: