Vnitřní výnosové procento

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento je ukazatel, který se používá k odhadu výnosnosti zamýšlené investice. Vnitřní proto, že jsou z jeho výpočtu vyloučeny vnější faktory jako riziko, inflace nebo náklady kapitálu.

Je to výnosová sazba (rate of return), skrze kterou se suma všech peněžních toků (pozitivních i negativních) z investice, tj. čistá současná hodnota (net present value), rovná 0. Můžeme ho zapsat i jako diskonstní sazbu, kterou vynásobíme všechny budoucí peněžní toky, jejich suma se pak bude rovnat počáteční investici.

Vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty se rovná:

kde:
NPV = net present value, čistá současná hodnota
n = životnost investice (počet období)
t = pořadí cashflow v daném období
CF = cashflow, peněžnítok
VVP = vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento se používá i jako efektivní úroková sazba u půjček a spoření. U potenciálních investic dá investor přednost (za jinak nezměněných okolností) investici s vyšším VVP. Vnitřní výnosové procento se používá i například v private equity na zhodnocení výkonu investičního manažera.

Menu Zavřít