Vlastní kapitál

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Vlastní kapitál

Vlastní kapitál (equity) je celková hodnota podniku, která patří jeho majitelům. Zjistí se jednoduše odečtením cizího kapitálu (dluhy, závazky a další) od celkových aktiv. Jedná se o základní položku účetní rozvahy, která do značné míry ukazuje na finanční zdraví firmy.

Vlastní kapitál se můžeme definovat buď tržní nebo účetní hodnotou. U veřejně obchodovaných společností je celková tržní hodnota okamžitě k dispozici.

Míra vlastního kapitálu na celkovém kapitálu je důležitý ukazatel, liší se však podle odvětví i podle stáří firmy. U nové firmy bez prokazatelných zisků a tudíž obtížnému přístupu k úvěrům cizí kapitál hledat nebudeme. U bank bude zase cizí kapitál většina celkových pasiv (oproti například průmyslovým podnikům). Dluh firmy nemusí nutně poukazovat na špatné hospodaření. Může ho využít rozšiřující se firma, nebo společnost, pro kterou je cizí kapitál levnější než vlastní.

Menu Zavřít