Úpadek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Úpadek

Úpadek je taková situace dlužníka, kdy dlužník má více věřitelů a není schopen zaplatit své peněžité závazky, které jsou po splatnosti minimálně 30 dnů. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba jsou v úpadku i tehdy, jsou-li předluženy.

Existuje několik způsobů řešení úpadku: konkurz, reorganizace, oddlužení, o kterém rozhoduje insolvenční soud.

Úpadek je upravený v zákoně č. 182/2006 Sb.

Menu Zavřít