Quantitative analysis Secondary distribution

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Quantitative analysis Secondary distribution

Metoda určování hodnoty cenného papíru prozkoumáním hodnot, které se dají vyjádřit pomocí čísel. Takovýmto hodnotám odpovídají např. výnosy, příjmy, marže a podíl na trhu. Zaregistrovaná nabídka velkého bloku akcií společnosti, jejíž akcie už byly předtím vydané do oběhu. Zisky z prodeje náleží držiteli cenného papíru, ne vydávající společnosti a prodejem akcií se nemění počet akcií v oběhu.

Menu Zavřít