Qualitative analysis

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Qualitative analysis

Určování hodnoty akciové investice na základě nenumerických charakteristik, jako např. management, zaměstnanecká morálka, oddanost zákazníků ke značce a hodnota značky jako takové.

Menu Zavřít