Pohledávky druhé třídy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Pohledávky druhé třídy

Daně, poplatky, cla a příspěvky na sociální zabezpečení (pojištění), pokud vznikly v období tří let před prohlášením konkursu či v jeho průběhu. Uspokojují se v druhém pořadí po uspokojení pohledávek první třídy.

Menu Zavřít