Pohledávky první třídy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Pohledávky první třídy

Nároky úpadcových pracovníků z pracovního poměru za poslední tři roky před prohlášením konkursu a pohledávky na výživné ze zákona. Uspokojují se v prvním pořadí poté, co dojde k úplnému uspokojení pohledávek za podstatou a pohledávek z pracovních nároků.

Menu Zavřít