Penzijní připojištění

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Penzijní připojištění

Penzijní připojištění, od roku 2013 doplňkové penzijní spoření slouží na zajištění dodatečných finančních prostředků na období důchodu. V ČR je dostupné penzijní přiipojištění se státním příspěvkem. Jedná se o dobrovolný systém pojištění a tvoří doplněk k důchodu vypláceným ze sociálního pojištění.

Doplňkové penzijní spoření je upravené zákonem č. 427/2011 Sb. a spočívá na pravidelných měsíčních příspěvcích. Zakládá se na individuálním přístupu, na vztahu penzijní fond a fyzická osoba. Součástí plánu je důchodový plán. Kromě výhody ve formě státního příspěvku, podílu na zisku fondu, je možné využít daňové slevy. Mnoho zaměstnavatelů také nabízí benefit ve formě příspěvku na penzijní připojištění svých zaměstnanců.

Nevýhodou této formy spoření může pro někoho být nízké zhodnocení vkladu v účastnickém fondu. Po dobu spoření také není možné s prostředky nakládat a vklady nepodléhají zákonnému pojištění. Od úpravy platné od roku 2013 taktéž již není garantováno nezáporné zhodnocení ve fondu.

Menu Zavřít