Penzijní fond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Penzijní fond

Penzijní fond, podle nového zákona z roku 2011 penzijní společnost, je právnická osoba sídlící na území ČR, která má povolení k činnosti od ČNB, která vede jejich seznam. Činností rozumíme shromažďování prostředků od účastníků, zaměstnavatelů a ze státních příspěvků, jejich zhodnocení a následné vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření/připojištění.

Penzijní společnost nabízí účastníkům zhodnocení prostředků skrze účastnické fondy. Na základě kombinace míry rizika a potenciálního výnosu si mohou klienti vybrat například dynamický růstový fond, vyvázený nebo konzervativní, který je povinně v každé penzijní společnosti.

Menu Zavřít