Perform (market perform)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Perform (market perform)

Při vydání tohoto stanoviska makléřská společnost očekává, že kurz titulu, ke kterému bylo doporučení vydáno, se bude vyvíjet podobně jako celý akciový trh. Z časového hlediska se rozlišuje doporučení : long-term (doporučení pro dlouhodobý horizont), intermediate nebo medium-term (doporučení pro střednědobý horizont), short-term nebo near-term (doporučení pro krátkodobý horizont). viz. outperform (market outperform), underperform (market underperform).

Menu Zavřít