Finanční plán

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Finanční plán

Finanční plán je komplexní zhodnocení investorovy aktuální a budoucí finanční situace na základě známých proměnných v současnosti za účelem odhadu budoucích cash flow a budoucí hodnoty aktiv.

Při sestavování finančního plánu je nutné brát v úvahu budoucí životní cíle, zamýšlenou strukturu aktiv a výdajové plány. Na začátku tvorby plánu je potřebné zhodnotit výchozí situaci, tj. kriticky a střízlivě vyhodnotit naši osobní rozvahu a cashflow. U aktiv, které v současnosti vlastníme, posoudíme, jestli budou dostatečnými zdroji na uspokojení budoucích potřeb. Pokud se v naší "osobní rozvaze" nacházejí i dluhy, musíme se zamyslet nad tím, jestli jsme a budeme schopni je bezproblémově splácet. Také je vhodné vytvořit si přehled aktuálních příjmů a výdajů a případně zapracovat na jejich optimalizaci.

Základními prvky finančního plánu jsou:
- cíle: osobní nebo rodinné, zahrnující finance na vhodné bydlení, zajištění důchodu, mateřské, případně plány na rozběhnutí vlastního podnikání
- čisté jmění: co aktuálně vlastníme a dlužíme
- cashflow analýza: kolik jsme schopni odkládat stranou
- odchod do důchodu: kdy a jak vysokou rentu si chceme zabezpečit
- risk management: identifikace všech potenciálních zdrojů rizika a jak ho pojistit
- dlouhodobý investiční plán: na míru ušitá strategie investování a spoření (doplňkové penzijní spoření, investiční životní pojištění...)

Menu Zavřít