Devalvace

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Devalvace

Devalvace je oficiální snížení hodnoty domácí měny v režimu fixního kurzu. Centrální banka formálně stanoví nový pevný kurz s ohledem na referenční měnu nebo měnový koš. Potom udržuje nový pevný kurz nákupem nebo prodejem zahraničních měn.

Důvodem k devalvaci měny může být vyrovnání nerovnováhy obchodní bilance, t.j. podpořit vývoz a snížit dovoz. To může vést k vytvoření nových pracovních míst, k zvýšení agregátní poptávky a tím k růstu ekonomiky.

S devalvací ale mohou být spojené i negativní dopady jako je inflace a tím pokles reálných mezd, kupní síly nebo odliv zahraničního kapitálu. Opakem je revalvace.

Menu Zavřít