Debet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Debet

Debet (má dáti) je účetní zápis, který v rozvaze firmy buď zvyšuje aktiva nebo snižuje pasiva. Kredit (dal) pak znamená opak. Pokud například firma přijme půjčku na nákup vybavení, přibude debet u fixních aktiv a kredit v pasivech v závislosti na typu půjčky. V klasickém účetnictví (dříve podvojném) se při zápisu do tzv. T nachází debet vlevo a kredit vpravo.

Aktiva a výdaje mají plusové zápisy debetem, mínusové kreditem. Pokud například dostaneme do pokladny 1000Kč, zapíšeme je v části aktiv jako debetní položku pokladny.  Pasiva a výnosy mají pak debetem zapisovány mínusové záznamy a plusové kreditem. Pokud bychom například výše zmíněnými 1000Kč splatili dluh, snížíme jeho hodnotu debetním zápisem v části pasiv (a kreditním zápisem v části aktiv u pokladny).

Dále se slovo debet a kredit může vyskytnout u platební karty, kdy debetní karta využívá finančních prostředků, které jsme do banky již dříve vložili, kdežto kreditní používá peníze banky, čili vytváří dluh.

Menu Zavřít