Výsledek hospodaření

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady účetního období. Pozitivní zůstatek označuje zisk, negativní výsledek ztrátu.

Výsledek hospodaření reprezentuje disponibilní příjem, který má firma na další výdaje a investice. Při analýze a plánování cashflow je vhodné použít spíše projekci CF založeného na výsledku hospodaření, než na výsledku před zdaněním nebo provozním výsledku hospodaření, protože právě ten ukazuje, kolik má firma vlastních volných prostředků.

Menu Zavřít