Vyrovnání

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Vyrovnání

Jeden ze způsobů řešení majetkové situace dlužníka, který je v úpadku, mimo konkursní řízení. Zahajuje se na návrh dlužníka, přičemž soud tento návrh projedná pouze v tom případě, nebyl-li dosud vyhlášen konkurs. Obsahem vyrovnání je nabídka dlužníka na částečné termínované uspokojení věřitelů.

Menu Zavřít