Výnosová křivka (yield curve)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Výnosová křivka (yield curve)

Závislost Výnosnosti do splatnosti bezkupónových dluhopisů emitovaných státem na jejich splatnosti. Tvar výnosové křivky závisí na očekávání o změnách krátkodobých úrokových měr, které reguluje Centrální banka. Pokud se neočekává změna krátkodobých úrokových měr, nebo se očekává jejich růst či se očekává jejich mírný pokles, potom výnosová křivka je rostoucí, tj. se zvyšující se splatností se zvyšuje i výnos do splatnosti. Toto je normální výnosová křivka. Odráží empirickou zkušenost, že investoři požadují u dlouhodobějších investic vyšší výnos do splatnosti. Je to proto, že většina investorů je averzních vůči riziku a že dlouhodobější investice jsou spojeny s vyšším úrokovým rizikem. U delších splatností se křivka běžně zplošťuje. Pokud se očekává silný pokles je výnosový křivka klesající (inverzní), tj. se zvyšující se splatností se snižuje výnos do splatnosti. Tento tvar výnosové křivky se odvozuje Diskontní faktor a Forwardový diskontní faktor.

Menu Zavřít