Vstupní poplatek (Sales Charge)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Vstupní poplatek (Sales Charge)

Poplatek zaplacený prodejci, brokerovi apod. při nákupu podílů ve fondu. Poplatek je připočten k hodnotě podílu při stanovení nákupní ceny.

Menu Zavřít