Vratný dluhopis (puttable bond)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Vratný dluhopis (puttable bond)

Dluhopis s vloženou opcí (případně s několika vloženými opcemi) s právem investora na prodej dluhopisu za stanovenou cenu v určitý okamžik před stanovenou splatností dluhopisu. Evropskou opci (případně americkou opci) není možné oddělit od dluhopisu a obchodovat s ní samostatně. Znamená to, že investor kupuje při emisi dluhopisu také opci, přičemž opční prémie je zahrnuta v kuponech. V porovnání s běžným dluhopisem s pevnými kupony musí být u vratného dluhopisu kupony nižší, tj. emitent za prodanou opci požaduje nižší kupony. Snížení kuponů diskontované k okamžiku emise dluhopisu představuje opční prémii. Úrokové náklady emitenta (tj. úrokové výnosy investora) jsou v porovnání s běžným dluhopisem nižší. Pokud se během životnosti svolatelného dluhopisu úrokové míry zvýší, potom je pro investory výhodné opci realizovat, neboť mohou investovat do jiných dluhopisů s vyšší úrokovou mírou. Rozhodne li se investor pro realizaci opce, potom musí tento záměr oznámit emitentovi s určitým časovým předstihem.

Menu Zavřít