Price to book ratio

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Price to book ratio

Kapitalizace dané akcie dělená její účetní hodnotou. Hodnota je stejná jak při výpočtu na základě jedné akcie, tak na základě celé společnosti. Price to book ratio porovnává tržní hodnotu společnosti proti hodnotě, kterou společnost udává ve svých finančních výkazech.

Menu Zavřít