PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates)

Je ukazatel úrovně sazeb, který vyhlašuje Česká národní banka na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank, za něž jsou ochotny si půjčovat volné peněžní prostředky na předem určenou dobu (se splatností od jednoho dne až do jednoho roku). PRIBOR je měřítkem ceny krátkodobých úvěrů.

Menu Zavřít